Integritetspolicy och GDPR

Jim Jidhed värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är min målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Jim Jidhed samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Jim Jidhed är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

Jag behandlar de personuppgifter som du lämnar till mig i syfte att administrera dina köp och fullfölja mina åtaganden gentemot dig som kund. Dessa personuppgifter kan vara: Ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, postadress, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.
Din IP-adress, namn, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, och om du angett ditt personnummer lagras i min webbutiks databas.

Har ett företag gjort köpet så sparar jag ovan nämnda uppgifter samt organisationsnummer vilket kan medföra att ert personnummer sparas om ni driver en enskild firma

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Jim Jidhed sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.
Jag gör kontinuerligt back-up av vår webbplats, då sparas IP-adress, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt personnummer om du angett detta, inklusive filer och databas i 10 dagar sedan raderas informationen.

Hur skyddar jag dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har jag vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Jag har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik (SSL) för webbläsare. Vidare har jag vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till mig. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

För att hålla mitt kundregister korrekt och uppdaterat, vid ändring vänligen meddela mig genom att använda kontaktformuläret här på webbplatsen.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart webbplatsen jimjidhed.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att KläJim Jidhed inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Jim Jidhed förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.